KUVVET ANTRENMANI METODLARI

 

 

    ÖZET

   Kuvvet kavramı (kas kuvveti) çok değişik alanlarda ve değişik biçimlerde tanımlanıp, sınıflandırılmıştır. Birçok spor bilim adamının değişik değişik tanımlarında, kuvvet kavramı ifade ve anlam bulmuştur. Bu yazıda farklı kuvvet antrenmanı metotları incelenmiştir.

 

   SUMMARY

   The concept of strength has been defined  and  classified  in  many  different  ways  and  fields. This conception has been defined in different ways by different sports scientists. In this study various strength training methods have been examined.

 

   Hollman’a  göre kuvvet; bir dirençle karşı karşıya kalan kasların, kasılabilme yada bu direnç karşısında  belirli  bir  ölçüde  dayanabilme  yeteneğidir. Biyomekanikte ise  kuvvet , fiziksel bir büyüklük olarak tanımlanır.

   Nett  kuvveti ; “bir kasın gerilme ve gevşeme yoluyla bir dirence karşı  koyabilme  özelliği,

   Stbby ise ; kasın  gerilim oluşturabilme ve bir yükü kuvvet  dengesinde  tutabilme  özelliği, olarak tanımlamışlardır.

   Kuvvet ikiye ayrılır (dolayısıyla kuvvet antrenmanı):

   -Genel Kuvvet : Kuvvetin  herhangi  bir  spor dalına  yönelmeden , genel anlamda  tüm kasların kuvvetidir.

   -Özel  Kuvvet : Belli bir spor dalına yönelik kuvvettir. Bu tür kuvvetin dayandığı iki etken vardır: Bir spor dalının tekno-motorik uygulamasına direkt katılan kas gruplarının gelişmesine öncelik verilmesidir.Bunun temelinde ise söz konusu tekniğe özgü nöromüsküler ilişkiler vardır. Kuvvetin, bu spor dallarına özgü daha başka bir motorik temil özellikle birlikte , örneğin; kuvvette devamlılık şeklinde geliştirilmesi.

 

 

 

                                                               Kuvvet

 

 

                      Dinamik Kuvvet                                       Statik Kuvvet

 

 

                     Direnç Yenen Çalışma                            Durumu Koruyan

                     -Konsantrik Kasılma                                       Çalışma

                     -Oksotonik Kasılma                                -İzometrik Kasılma

 

                                                          Pasif  Çalışma

                                                    -Eksantrik Kasılma

                                                    -İzometrik Kasılma

 

 

   Maksimal Kuvvet: Kasların en yavaş şekilde kasılmasıyla ortaya çıkan en büyük kuvvettir. Bazı spor dallarında verim belirleyicidir.

   Çabuk Kuvvet: Kas-sinir sisteminin bir dirence karşı büyük bir hızla kasılması ve direnci yenme yeteneği olarak ifade edilmektedir. Çabuk kuvvet harekete katılan kas liflerinin hızına, kasılma gücüne ve kas içi koordinasyonuna bağlıdır. Çabuk kuvveti geliştirmek için maksimal kuvvetin ve hareket frekansının yükseltilmesi gerekmektedir.

   Kuvvette Devamlılık: Kuvvet çalışmalarının uzun süre devam etmesi halinde organizmanın meydana gelen yorgunluğu yenme özelliğidir.

 

   BAZI KUVVET ANTRENMAN METODLARI

    Pramidal metot:

   Bu  metotla  sporcunun  maksimal  kuvveti; çabuk kuvveti ve kuvvette devamlılığı geliştirir. Çalışma öncesi sporcunun maksimal kuvveti belirlenir ve yüklemenin yoğunluğu buna göre ayarlanır. 

 

 

 

 


T2------------------------------------------------*5 = %100

T3---------------------D4------------------------*4 = %95

T4---------------------D3------------------------*3 = %90

T5---------------------D2------------------------*2 = %85

T6---------------------D1------------------------*1 = %80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 T= Alıştırmaların

       Tekrar sayısı

 X= Sporcunun % olarak

       maximal kuvveti

 D= Dinlenme

 

   İstasyon Çalışması:

   İstasyon Çalışmalarında, katılanların sayısına yada aletlerin sayı ile özelliğine göre değişik alıştırma  türleri  uygulanır. İstasyonların  teşkil  edilmesinde  dairesel  yada dört  köşe düzer kullanılır ve sporcuların hızlı bir istasyondan diğerine geçebilmesine dikkat edilir, kas gruplarına değişmeli yükleme uygulanacak biçimde istasyonlar kurulur.

   İstasyon çalışmaları süre ve tekrar metoduyla uygulanır.

   Süre Metodu:  Yapılacak  çalışmada  alıştırmanın süresi  ve  dinlenme aralıkları  önceden  belirlenir. Sporcu belirlenen sürede hareketi mümkün olduğunca süratli tekrarlar.

   Tekrar Metodu:  Alıştırmanın  tekrar sayısı  her istasyon  için  belirlenmiştir. Diğer  istasyona geçişte dinlenme verilmez.Tüm istasyonların bitiminde her sporcu için süre belirlenir. Antren-manlar  boyunca sürede %20 düzelme olunca , her alıştırmanın  tekrar sayısı artırılır ve dolayısıyla yüklenme yükselir.

   Dalgasal Metot:

   Bu  antrenman metodunda , dalgasal olarak yükselen  ve  alçalan  uygulama  sayısında yüklenme sabit kalır. Örneğin; 70 kg  yüklenme ile 1+2+3+4+5 sayılarında hareket uygulanır  ve daha sonra 5+4+3+2+1 şeklinde yapılır.

 

                                                                 5* %70                      

                                         

                                     4* %70                                            %70*4

                                     3* %70                                            %70*3

                                     2* %70                                            %70*2

                                     1* %70                                            %70*1

                                                                                                                      

 

   Seri Metodu:

   Kuvvet çalışmalarında uygulanan bir metottur.Temel ilke olarak yüklenme ve alıştırmaların uygulama sayısı sabit kalır. Örneğin ; %40 yüklenme ile 8 tekrar yapılır. Daha sonra  %50 ile 8 tekrar ve 5 seri yapılır.

 

 

 

 8*

 

  8*

 

   8*

 

    8*

 

     8*

                                                             %40-60

 

   Kas yapıcı maximal kuvvet antrenman metodu:

   Temel ilke , uzun yüklenme  süresinde yani fazla tekrar  sayısında az ve orta dirençlerle çalışılmasıdır. Örneğin; yüklenme yoğunluğu sporcunun maximal kuvvetinin %40-60’ı, tekrar sayısı 8-12 hareket temposu akıcı ve yavaş,seri sayısı yeni başlayanlar için 2-4, üst düzey sporcuları için ise 4-6 arası değişir. Seri aralarında sporcunun antrenman durumuna göre 1-3 dakika dinlenme verilir.

 

   İntramüsküler Koordinasyon antrenman metodu:

   Bu metodun yeni başlayanlar için kullanılması tavsiye edilmez. Bu metot sporcularda yüksek ve hızlı kuvvet gelişimi sağlar. Temel ilke; yüklenme yoğunluğu yüksek, tekrar sayısı az, hareketler akıcı ve seri sayısı fazladır. Dinlenme arası 1-2 dakikadır.

   Kombine maximal kuvvet antrenman metodu:

   Bu metotta kas yapıcı maximal  kuvvet antrenmanı ile intramüskler (kas içi) koordinasyon kuvvet  antrenmanı  kombine  edilir. Öncelikle  kas yapıcı maximal  kuvvet  antrenman ile başlanır ve daha sonra intramüsküler  koordinasyon antrenmanına geçilir. Antrenman organizasyonu olarak piramidal metot kullanılır.

   Derinlik Sıçraması (şok) metodu:

   Sıçrama kuvvetini geliştirmek için kullanılan çok geçerli bir metottur.Egzantrik ve dinamiknegatif  bir  kuvvet çalışma şeklidir. Kasa çalışması olarak adlandırılır. Kasadan yere sıçrama anında kaslarda şok biçimde bir gerilme elde edilir.

 

   KUVVET ANTRENMANI ÇALIŞMALARINDA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

1-Çok geniş kapsamlı antrenman çalışması antrenman öncesi yapılmalıdır:

   a-Önce 10-15 dakika ısınma

   b-Seri araları aktif dinlenme 

   c-Bitim sonrası 5-7 dakika streching cimnastiği (germe)

   2-Uygulamada yardımcı bulunacaktır (Eşli Çalışma)

   3-Antrenmanlar aynı saatlerde yapılacaktır (uyum)

   4-Ağırlık kaldırma tekniğinin öğrenilmesi. Sırt düz ve dikey tutulmalı,topukların altı yüksek olmalı.

   5-Ağırlığı kaldırmada nefes al, harekette ver. Nefesini presleme

   6-Spor kıyafeti uygun ve sıcaklığı korumalıdır. Aşırı sıcakta ise tersi.

   7-Hatalı teknikle, uygulanan alıştırmalar anında kesilmelidir.

   8-Yapılan çalışmanın amacı ve uygulama ilkeleri antrenmanlar öncesi açıklanmalıdır. (motivasyon)

   9-Kuvvet antrenmanları yeterli ve dengeli beslenme ile desteklenmelidir.

  10-Sporcu yapacağı çalışmanın yararına tam olarak inanmalıdır.

  11-Kuvvet antrenmanı;

  -İki haftada bir uygulanırsa kuvveti korur.

  -Haftada bir uygulanırsa kuvveti hafif artırır.

  -Haftada üç uygulanırsa kuvvet yüksek düzeyde artar.

     

   *Genel Kuvvet Antrenmanı:

 

   Bu alıştırmalar 1. hazırlık evresinde haftada 2-3 defa uygulanmalıdır.

   Uygulamada dikkat edilecek noktalar:

1-Alıştırmalar 45-60 sn. arasında uygulanmalıdır.

2-Alıştırma temposu çabuk değil akıcı bir biçimde düzenlenmeli.

3-Alıştırmalar teknik olarak düzgün uygulanmalı.

4-Dinlenme süreleri, istasyonları değiştirmeyi olanaklı kılacak biçimde düzenlenmelidir.

5-Seri aralarında 5-10 aktif dinleme uygulanmalıdır.

6-Psikolojik yüklenme sağlamak için istasyonlar 2-3 set olarak düzenlenmelidir.

7-Uygulama sırasında süre ve ağırlıklar değiştirilmelidir.

 

*Özel Kuvvet Antrenmanı:

 

   Bu istasyon ara olarak ikinci hazırlık döneminde kullanılır. Buradaki amaç istasyon biçimindeki düzenlemeler ile kendisi için gerekli özel kuvveti geliştirmektir. Alıştırmaların süresi ve uygulama evreleri antrenman planlarına ve antrenmanın gereğine bağlıdır. Genel olarak teknik antrenman haftasında antrenmanın başında yada sonunda 2 seri uygulanır.

   Uygulamada Dikkat Edilecek Noktalar:

   1-Alıştırma süresi 30-45 sn. olmalıdır.

   2-Alıştırma temposu akıcı olmalıdır.

   3-Alıştırmalar arası bekleme süresi istasyonlardan değişim süresiyle sınırlıdır. (30-45 sn.)

   4-En az iki seri olarak uygulanır.

   5-Seriler arasında 5-10 aktif dinlenme uygulanmalıdır.

 

   *Sıçrama Kuvveti:

 

   Bu alıştırmaların amacı sıçrama  kuvvetini arttırmak ve kasların  dayanıklılığını geliştirmektir.

   Uygulamada dikkat edilecek noktalar:

   1-Tempo sürekli akıcı olmamalıdır.

   2-Her alıştırmadan sonra 1-3 dakika aktif dinlenme verilmelidir.

   3-Alıştırmaların yoğunluğu değiştirilmelidir.

 

 

   KAYNAKÇA

   -Sevim, Y. (1997). “Antrenman Bilgisi” Ankara

   -Hallman, W.(1972). “Spor-Medizin” Springer Verlag, Berlin

   -Sevim, Y. (1991). “Kondisyon Antrenmanı” Gazi Büro Kitapevi Yayınları 1.Baskı, Ankara

   -Sevim, Y. (1986). “Futbolda Antrenman Bilgisi” B.T.G.M. Yayını Ankara

   -Murat, S. (1979). “Kuvvet Çalışmaları”

 

 

 

 

  Yayına Hazırlayan: Onur ÖZKOPARAN