CİRİT ATMA

 

Ciritin tutuş şekilleri

Cirit atma tekniği atletizmin diğer atma branşlarına göre farklılıklar gösterir. Hafif bir cisim oluşu ve diğerlerine göre daha uzun bir koşu mesafesi ciridin daha yüksek atış mesafesine (atış hızı 30-35/sn) ulaşmasını sağlar.

Bu yüksek atış hızı çok kısa zamanda gerçekleşmek zorundadır.(0,14 sn) Cirit atmada teknik açıdan dereceyi belirleyen

* Etkili bir koşu, gittikçe artarak devam eden süratlenme, atıcı/ciridi etkilemesi(sistemin artarak süratlenmesi)

* Koşunun asiklik bölümünde (beş adım bölümünde) Vücudun pozisyonunun yardımı (ciridin geri alınması, gövdenin bacakların önüne geçmesi) ile tüm sistemim hızlanarak devam etmesi atış pozisyonuna hazırlanması.

 

·        Ciridin en hızlandığı bölüm doğru koordinasyon hareketi ile vücut bölümlerinin ( bacak, kalça, omuz ve kol ) kuvvetine ve çok iyi bir patlayıcı kuvvet ve atış hareketi ile gerçekleşir.

 

Ciritin Ölçüleri

KOŞU FAZI

 

Duruş Pozisyonu: Vücudun temel pozisyonu dik duruş ile başlar. (Çizim 168) Cirit tutuş yerinin arka kısmından baş parmak ve işaret parmağı yada baş parmak ve orta parmak tarafından kavranır.Omuzun üzerinde başın yanında taşınır. En önemlisi ciridi tutarken kolun gevşek olması (parmak baskısı haricinde) ve dirsekten ele kadar olan kısmın ciritle uyumlu olması.(Çizim 169)

Birkaç yürüyüş ve sıçrama hareketi koşuya geçiş olabilir.

 

Ciritin elde taşınması

SİKLİK BÖLÜM

 

Bütün sistemin (atıcı/alet) hızlanmasına yardımcı olur. 8-12 adımdan oluşan gevşek bir arttırma koşusundan oluşur . Ciridin ucu hafif öne eğik olarak taşınır. Koşu ritminin  bozulmaması için kolun öne alınmaması arkada ve önde olmaması gerekir. Omuzlarda koşu hareketine gevşek bir şekilde katılmalıdır. Dünya çapındaki atletlerin koşu sürati erkekler de 8-8,5m/s bayanlarda 6-6,5m/s dir.

 

Ciritin atış tekniği

ASİKLİK BÖLÜM : (5 - adım -Ritmi )

 

Atıcı ve aletin süratlenmeye devam etmesin garanti altına almalıdır. Aynı zamanda vücut pozisyonun yardımı ile en uygun atış pozisyonuna ulaşmasını sağlamalıdır. Bu görev  5 adım ritmi içersinde 1. ile 4.dir. 5. adım atış fazı içersinde değerlendirilir.

5. adım aynı zamanda bütün süratin aktif olarak ciride aktarıldığı adımdır.

·        5 adım ritmindeki 1. adım en büyük adımdır. Hafif sekme adımı ve aynı anda kolun geriye çekilmesi ile gerçekleşir.

·        Sekme koşusu ile birlikte atış kolunun ve ciridin geri alınır. 2. adımında cirit arkada taşınırken aynı zamanda gövdenin ciride uygun pozisyonda taşıyacak konuma gelmelidir. Bu konum aynı zamanda ciritin son adımda daha çok hızlanması için gereklidir. 2. adımın sonundaki vücut pozisyonu şöyledir.

 

o       Omuzun atış koluna dönüşü 90 derecedir. Aynı anda kalçanın geriye doğru dönüşü 45-90 derece arasındadır.

o       Atış kolunun bir parça omuzdan yukarıda, ciridin ucu göz hizasında olacak şekilde aktif olarak geriye alınmalıdır.

o       Gövdenin geriye eğimi 30-36 derecedir. Böylece cirit atış açısına erişmiş olur.

o       Omuz ve kalça bu sırada birbirlerine paralellidir.

·        3 . adımda vücudun üst kısmı değişmeden korunur.Çabuk ve aktif olması hızlanmanın devamı için  sağ bacak yere bastığı esnada sol ayağın önünde olmalıdır.

·        Atıcının en uygun atış pozisyonuna gelebilmesi için  4. adım yerden ve süresi uzatılmış bir adımdır.

 

 ATIŞ FAZI

 

Ciridin süratinin 2/3  bu fazda oluşur. Atış fazı ağırlık merkezinin ve 5. adımının, sağ ayağın yanına gelmesi ile başlar ayağın yere basışına kadar atış ve ciridin hızlanması devam eder. Ayağın yere basması ile birlikte  kalçanın ve omuzların birlikte paralel zamanlı hareketi ile cirite en son atış hızı verilir. 

 

 

Ciritin atış alanının ölçüleri