Atletizm Sınav Soruları

SIRIK

1-)Sırıkla yüksek atlamada sırık hangi tarafta taşınır

     a-)Sağ                b-) Sol         c-) Fark etmez    d-) Kuvvetli kol tarafı   e-)Zayıf kol tarafı

2-)Sırıkla yüksek atlamada sırığın boyu ne kadardır?

     a-)3.00   b-)3.50  c-) 4.00  d-)5.00  e-)İstendiği kadar

3-) Sırıkla yüksek atlama müsabakasında sporcu aynı yükseklikte kaç hakka sahiptir?

   a-) 2      b-)3     c-)4       d-)6     e-)8

4-) Sırık atlama koşu pistinin genişliği ne kadardır?

a-)90cm.b-)120cm. c-)122cm d-)125cm.e-)300cm.

 

100 ENGEL

5-) 100m. Engellide aralarda kaç adım atılır?

a-)2      b-)3      c-)4    d-) 5    e-)6

6-) 100m. Engelde 1. Engele kadar kaç adımda varılır

   a-) 3-4      b-)5-6     c-)7-8       d-)9-10      e-)11-12

7-) 100m. Engellide kaç engel vardır?

   a-) 10      b-)20     c-)30       d-)35      e-)40

 8-) Engel Kaç Kilogram ağırlıkla çarpıldığında devrilmelidir?

a-) 4      b-)6     c-) 8       d-) 10      e-) 12

 

110 ENGEL

3-)110m Engellide Engel genişliği ne kadardır?

     a-)90cm.b-)100cm. c-)122cm d-)150cm.e-)300cm.

10-) 110m. Engellide aralarda kaç adım atılır?

a-)2      b-)3      c-)4    d-) 5    e-)6

11-)110m. Engelde 1. Engele kadar kaç adımda varılır?

   a-) 3-4      b-)5-6     c-)7-8       d-)9-10      e-)11-12

12-) 100m. ve 110m. Engelde 1. Engele kadar kaç adımda varılır?

   a-) 3-4      b-)5-6     c-)7-8       d-)9-10      e-)11-12

13-) 110m. Engellide kaç engel vardır?

   a-) 10      b-)20     c-)30       d-)35      e-)40

 

400m.ENGEL

14-)400Eng. branşında hangi ayakla engel geçilir?

 a-)Sağ   b-) Sol   c-) Her ikisi de  d-)Kuvvetli  e-)Zayıf

15-) 400m. Engellide kaç engel vardır?

   a-) 10      b-)20     c-)30       d-)35      e-)40

16-)400m. Engelin genişliği ne kadardır?

     a-)90cm.b-)100cm. c-)122cm d-)150cm.e-)300cm.

17-) 400m.Engelli erkeklerde iyi bir engelci engel aralarında kaç adım atar?

a-) 3-4     b-) 7-8     c-)10-11       d-)12-15      e-)14-18

 

3000m. ENGEL

18-) 3000m. Engellide kaç engel vardır?

   a-) 10      b-)20     c-)30       d-)35      e-)40

19-)3000m. Engellide kuru engel sayısı toplamı?

   a-) 5      b-)7     c-)15       d-)25      e-)28

20-)3000Eng. branşında hangi ayakla engel geçilir?

 a-)Sağ   b-) Sol   c-) Her ikisi de  d-)Kuvvetli  e-)Zayıf

21-)3000m. Engellide sulu engel sayısı toplamı?

   a-) 5      b-)7     c-)8       d-)10      e-)12

 

BAYRAK

22-)4x100m. bayrakta dıştan bayrak değiştirmede bayrağı getiren hangi elle taşır?

       a-)Sağ            b-) Sol             c-) İstendiği gibi

23-)4x100m. bayrakta içten bayrak değiştirmede bayrağı getiren hangi elle taşır?

       a-)Sağ            b-) Sol             c-) İstendiği gibi

24-)4x100m. bayrak yarışmasında bayrak değiştirmede hızlanma alanı kaç metredir?

     a-) 10    b-)20       c-)25            d-)30            e-)40

25-)4x100m. bayrak yarışmasında bayrak değiştirme alanı kaç metredir?

     a-) 10    b-)20       c-)25            d-)30            e-)40

 

26-)4x100m. bayrak yarışmasında bayrak değiştirme alan  hızlanma alanı ile birlikte kaç metredir?

     a-) 10    b-)20       c-)25            d-)30            e-)40

27-)4x100m. bayrakta en kısa koşan kaç metre koşar?

   a-) 90      b-)100     c-)110       d-)120      e-)130

28-)4x100m. bayrakta en uzun koşan kaç metre koşar?

   a-) 90      b-)110     c-)120       d-)130      e-)140

29-)4x100m. bayrak yarışmasında Frankfurter sisteminde 1. Adam bayrağı hangi elle taşır ?

       a-)Sağ            b-) Sol             c-) İstendiği gibi

30-)4x100m. bayrak yarışmasında Frankfurter sisteminde 2. Adam bayrağı hangi elle taşır ?

       a-)Sağ            b-) Sol             c-) İstendiği gibi

31-)4x100m. bayrak yarışmasında Frankfurter sisteminde 3. Adam bayrağı hangi elle taşır ?

       a-)Sağ            b-) Sol             c-) İstendiği gibi

32-)4x100m. bayrak yarışmasında Frankfurter sisteminde 4. Adam bayrağı hangi elle taşır ?

       a-)Sağ            b-) Sol             c-) İstendiği gibi

33-)4x400 Bayrak müsabakasında kaç metre kulvarlıdır.

   a-)100m.   b-)200m.   c-)400m..   d-)500m.   e-)600.

34-)4x400 Bayrak müsabakasında bayrak değiştirme alanı kaç metredir.

   a-) 10    b-)20       c-)25            d-)30            e-)40

35-)4x400 Bayrakta 3 ve 4 adamlar bitiş yerinden kaç metre geriden bayrağı alır.

   a-) 10    b-)20       c-)25            d-)30            e-)40

36-)4x400 Bayrak 2 adam bayrağı hangi elle getirir.

    a-)Sağ            b-) Sol             c-) İstendiği gibi

 

GELİŞİM

37-) 6 yaşındaki bir çocuğun beyninin gelişimi, yetişkin bir insan beyninin kaçta kaçını oluşturur?

a-)%20-25  b-)%40-45  c-)%70-75 d-)%90-95  e-)%50-55

38-)Bayanlarda 2. Okul  çağı hangi yaşlar arasıdır?

    a-) 10-12   b-)10-13   c-) 12-13   d-) 13-15    e-)12 -14

39-) Bayanlarda 1. Ergenlik çağı hangi yaşlar arasıdır?

  a-) 10-13   b-)13-15   c-) 12-14   d-)15-18    e-)14-17

40-) Bayanlarda 2. Ergenlik çağı hangi yaşlar arasıdır?

  a-) 10-13   b-)13-15   c-) 12-14   d-)15-18    e-)14-17

41-)Erkeklerde 2. Okul  çağı hangi yaşlar arasıdır?

    a-) 10-12   b-)10-13   c-) 12-13   d-) 13-15    e-)12 -14

42-)Erkeklerde 1. ergenlik  çağı hangi yaşlar arasıdır?

    a-) 10-12   b-)10-13   c-) 12-13   d-) 13-15    e-)12 -14

43-)Erkeklerde 2. ergenlik  çağı hangi yaşlar arasıdır?

a-) 10-13   b-)13-15   c-) 12-14   d-)15-18    e-)14-17

44-)Ortopedik açıdan çocuk ve gençlerde kuvvet çalışmalarında nelere dikkat edilmelidir?

   a-)  ………………………………………….

   b-)  …………………………………………

   c-)  …………………………………………..

   d-)  ………………………………………….

   e-) ……………………………………………

45-) Çocuk ve gençlerde antrenmanlara başlarken ve spor yaparken hangi kurallara dikkat edilmelidir?

   a-)  ………………………………………….

   b-)  …………………………………………

   c-)  …………………………………………..

   d-)  ………………………………………….

   e-) ……………………………………………

 

ÇIKIŞ

46-)Dikkat pozisyonunda ön takozdaki ayağın diz açısı ne kadar olmalıdır?

a-)30°    b-)45°     c-)90°     d-)120°      e-)130°

47-)Öndeki ayak takozu terk ettiğinde açılma bacağı ve gövde bir düzlük oluşturur bu esnada vücut ekseninin öne eğimi kaç derecedir?

    a-) 30-40°  b-) 40-45°  c-)50-55°           d-)70-75°  e-)90- 95°

48-)Orta çıkışta arkadaki takoz çizgiden kaç ayak geridedir?

       a-) ½      b-)1        c-)1 ¾     d-)2 ½       e-)3

49-)Orta çıkışta öndeki takoz çizgiden kaç ayak geridedir?

       a-) ½      b-)1        c-)1 ¾     d-)2 ½       e-)3

 

KURALLAR

50-) Rüzgar hızı kaç m./saniye ve yukarısında olursa rekorlar sayılmaz?

             a-) 20            b-)2            c-)1.2            d-)2.1            e-)5

51-)Rüzgar hızı kaç m./s ve aşağıda olursa rekorlar sayılır?

             a-) 20            b-)2            c-)1.2            d-)2.1            e-)5

52-)Aşağıdaki branşlardan hangisinde rüzgar ölçülmez.

 a-) 100   b-)110 Eng. c-)Yüksek  d-)Uzun   e-)Üç adım

53-) 400m. de 1. Kulvarla 2. Kulvar çıkış çizgileri arasında fark ne kadardır?

   a-) 7.66     b-)7.03     c-)7.52     d-)8.15     e-)12.12

54-) 400m. de 2. Kulvarla 3. Kulvar çıkış çizgileri arasında fark ne kadardır?

   a-) 7.66     b-)7.03     c-)7.52     d-)8.15     e-)12.12

55-) 400m. de 3. Kulvarla 4. Kulvar çıkış çizgileri arasında fark ne kadardır?

   a-) 7.66     b-)7.03     c-)7.52     d-)8.15     e-)12.12

56-)Aşağıdaki branşlardan hangisi erkeklerde yoktur?

 a-)Sırık.   b-)Çekiç.   c-)110Eng.  d-)400Eng.  e-)3000.

57-)Aşağıdaki branşlardan hangisi bayanlarda yoktur?

 a-)Sırık.   b-)Çekiç.  c-)110Eng. d-)3000Eng.  e-)3000.

 

UZUN ATLAMA

58-)Uzun atlamada koşu pistinin genişliği ne kadardır?

     a-)90cm.b-)100cm. c-)122cm d-)150cm.e-)300cm.

59-)Uzun atlamada Basma tahtasının genişliği ne kadardır?

     a-)90cm.b-)100cm. c-)122cm d-)150cm.e-)300cm.

60-) Uzun atlamada kaç hak vardır?

     a-) 2      b-)3     c-)4       d-)6     e-)8

 

YÜKSEK

61-)Yüksek atlamada minderin kaçta kaçlık mesafesinden sıçranmalıdır?

    a-) ½    b-)son ¼ lük bölüm   c-)İlk ¼ lük bölüm            d-) Sehpanın hizasından            e-) İstediği gibi

62-) Yüksek atlama müsabakasında sporcu aynı yükseklikte kaç hakka sahiptir.

   a-) 2      b-)3     c-)4       d-)6     e-)8

 

KISA MESAFE

63-) Olimpiyatlardaki en uzun, kısa mesafe hangisidir?

   a-)100m. b-) 200m.  c-) 300m. d-) 400m.  e-)800m.

64-) Olimpiyatlardaki en kısa, kısa mesafe hangisidir?

   a-)50m. b-) 60m.  c-) 70m. d-) 100m.  e-)200m.

65-) 100 metre Erkekler Türkiye Rekortmeninin Adı Soyadı nedir?

            ......................................................

66-) 100 metre Bayanlar Türkiye Rekortmeninin Adı Soyadı nedir?

            ......................................................

67-) 400 metre Erkekler Türkiye Rekortmeninin Adı Soyadı nedir?

            ......................................................

68-) 400 metre Bayanlar Türkiye Rekortmeninin Adı Soyadı nedir?

            ......................................................

69-) 200 metre Erkekler Türkiye Rekortmeninin Adı Soyadı nedir?

            ......................................................

70-) 200 metre Bayanlar Türkiye Rekortmeninin Adı Soyadı nedir?

            ......................................................

71-) 400 metre Erkekler Türkiye Rekortmeninin Adı Soyadı nedir?

            ......................................................

72-) 400 metre Bayanlar Türkiye Rekortmeninin Adı Soyadı nedir?

            ......................................................

 

ORTA MESAFE

73-)800m. müsabakasında atlet kaç metre kulvarlı koşar ?

     a-)100m.   b-)200m.   c-)300m.   d-)400m.   e-)500.

74-)Olimpiyatlarda Orta mesafelerin en kısası hangisidir?

a-) 800m.  b-) 1500m.  c-) 2000m.  d-) 3000m.  e-)5000m.

75-)Olimpiyatlarda Orta mesafelerin en uzunu hangisidir?

a-) 800m.  b-) 1500m.  c-) 2000m.  d-) 3000m.  e-)5000m.

76-)1500m. müsabakasında atlet kaç metre kulvarlı koşar ?

     a-)100m.   b-)200m.   c-)300m.   d-)400m.   e-)Hiç

77-) 800 metre Erkekler Türkiye Rekortmeninin Adı Soyadı nedir?

            ......................................................

78-) 800 metre Bayanlar Türkiye Rekortmeninin Adı Soyadı nedir?

            ......................................................

 

UZUN MESAFE

79-) Maratonun bugünkü mesafesi ne kadardır?

   a-) 42000m.            b-)40000m.               c-)42195m.            d-)42295km            e-)40.195km

80-) Olimpiyatlardaki en kısa uzun mesafe hangisidir?

a-)1500m.  b-)2000m.  c-)3000m.  d-)5000m.  e-)10000m.

 

TARİHÇE

81-) İlk modern olimpiyatlar hangi ülkede yapıldı?

   a-) Meksika.     b-) Atina             c-)Berlin  d-) Amsterdam e-) Londra.

82-) Maratonda ilk defa hangi Olimpiyatlarda bugünkü mesafe koşuldu?

   a-)Meksika.    b-)Atina.            c-)Berlin    d-)Amsterdam      e-)Londra      

83-) Atletizmde bayanların katıldığı ilk olimpiyat nerede yapıldı?

   a-) Meksika    b-) Berlin         c-) Londra.            d-) Amsterdam.   e-)Atina

 

ÇEKİÇ

84-)Çekiç hangi tarafa doğru çevrilir ?

a-)Sağ b-) Sol c-)Fark etmez d-)Kuvvetli el e-)Zayıf el

85-)Çekiç hangi elle tutulur ? ( kavrayan el )

a-)Sağ b-) Sol c-)Fark etmez d-)Kuvvetli el e-)Zayıf el

86-)Çekiç atma müsabakasında sporcu bir müsabakada kaç hakka sahiptir?

    a-) 2      b-)3     c-)6       d-)8      e-)12

87) Erkek Çekicinin ağırlığı nedir?

    a-) 7      b-)7.250     c-)7.257       d-)7.500      e-)7.750

88) Bayan Çekicinin ağırlığı nedir?

    a-) 2      b-)3     c-)4       d-)4.257      e-)4.500

89-) Çekiç Atma Çemberinin çapı kaç metredir?

    a-) 2.00     b-)2.13     c-)2.33       d-)2.50      e-)2.63

 

CİRİT

90-)Cirit atma müsabakasında sporcu bir müsabakada kaç hakka sahiptir?

    a-) 2      b-)3     c-)6       d-)8      e-)12

91) Erkek Ciritinin ağırlığı kaç gramdır?

    a-) 200      b-)400     c-)600       d-)700      e-)800

92) Bayan Ciritinin ağırlığı kaç gramdır?

    a-) 200      b-)400     c-)600       d-)700      e-)800

93-)Cirit Atma koşu mesafesi en az kaç metredir?

    a-) 20     b-)30    c-)36       d-)40      e-)46

 

GÜLLE

94-)Gülle atma müsabakasında sporcu bir müsabakada kaç hakka sahiptir?

    a-) 2      b-)3     c-)6       d-)8      e-)12

95) Erkek Çekicinin ağırlığı nedir?

    a-) 7      b-)7.250     c-)7.257       d-)7.500      e-)7.750

96) Bayan Çekicinin ağırlığı nedir?

    a-) 2      b-)3     c-)4       d-)4.257      e-)4.500

97-) Çekiç Atma Çemberinin çapı kaç metredir?

a-) 2.00     b-)2.13     c-)2.33       d-)2.50      e-)2.63

 

DİSK

98-)Disk atma müsabakasında sporcu bir müsabakada kaç hakka sahiptir?

    a-) 2      b-)3     c-)6       d-)8      e-)12

99) Erkek Diskinin ağırlığı nedir?

    a-) 1      b-)1.5     c-)2       d-)2.5      e-)3

100) Bayan Diskinin ağırlığı nedir?

    a-) 1      b-)1.5     c-)2       d-)2.5      e-)3

101-) Disk Atma Çemberinin çapı kaç metredir?

a-) 2.00     b-)2.13     c-)2.33       d-)2.50      e-)2.63

 

DEKATLON

 102) Dekatlon Kaç Branştan oluşur?

a-) 3      b-)7             d-)8      c-)10    e-)12

 103) Dekatlonun     1.   Branşı hangisidir?

a-) Sırık      b-)400     d-)uzun      c-)100 e-) gülle

 

HEPTATLON

 104-) Heptatlon Kaç Branştan oluşur?

a-) 3      b-)7             d-)8      c-)10   e-)12

 105-) Heptatlon     1.   Branşı hangisidir?

a-) Sırık      b-)400     d-)uzun      c-)100 Eng.             e-) gülle

 

TÜRKİYE REKORLARI

Tüm rekorlar ve sahipleri sorulabilir.

 

 

METODİK SIRALAMALAR

Bütün Branşların

 

HER BIRANŞTAN İKİ OYUN